Algemeen Onderhoud

Ser-Tech verzorgt al uw algemene onderhoudswerken. Dit doen we op de meest efficiënte manier en we passen ons aan aan uw wensen. We garanderen onze klanten een snelle en flexibele dienstverlening.

Algemene onderhoudsdiensten

  • Schoonmaken van burelen
  • Wassen van ramen en glaspartijen
  • Algemeen onderhoud van bedrijfsterreinen
  • Onderhoud van scholen en appartementsgebouwen
  • Opruimen nieuwbouw bij eerste oplevering
Schoonmaken
Schoonmaker